Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie St. Lucas
De kerk   Welkom in de Sint Lucaskerk
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees de preek van pater Paul Begheyn SJ
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Colm 5 februari 2017
Doopfond
lees de oude colms
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenkingen 26 februari 2017
Maria
Maakt u niet bezorgd. De evangelist Mattheüs heeft makkelijk
praten. Natuurlijk hebben we zorgen.
   Lees meer... 
 
De kerk   Feest saintEgidio
Zonlicht
lees over het feest van saint'egidio
 
 
De kerk   Nieuwe Onze vader
Doopfond
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
 
De kerk   Eerste communie
Het Woord
Kennismakingsavond ouders eerste communie
Maandag 27 februari a.s. is in de Pauluskerk

lees verder
 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Jeruzalem
St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website

En vindt ook de andere kerken in Osdorp!