Lucas Parochie Amsterdam 
 
 
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur Woord en Communieviering
Vr 9.30 uur Woord en Communieviering

vrijdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Colm Dekker en
pastor Dominiek Deraeve sdb

Zaterdagavondvieringen
Er zullen op zaterdagavond geen vieringen meer zijn in de Lucaskerk. Parochianen zijn welkom in de Pauluskerk.
 

Rozenkransgebed

Oktober, rozenkransmaand.
Wilt u graag (samen) de rozenkrans bidden, dan bent u van harte welkom op woensdag 11, 18 en 25 oktober om 17.00 uur in de Lucaskerk.
 

Oktober: wereldmissiemaand

Dit jaar besteedt MISSIO aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Vooral meisjes hebben te lijden aan de gevolgen van gedwongen huwelijken of omdat men vrouwen als heks vervolgt.
Zuster Hortencia Sizalande
Zij leidt het opvangcentrum Delwendé in de hoofdstad Ouagadougou. Daar verblijven nu 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat zij heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in dat land wijdverbreid. Een ziekte of een dood van een kind kan al aanleiding zijn tot een heksenjacht.
“Het zijn traumatische gebeurtenissen. De vrouwen moeten vluchten om te voorkomen dat het volk hen vermoordt. Ze laten alles achter: hun kinderen, familie, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizaland”. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de bewoonsters van Delwendé groenten, spinnen ze katoen en produceren zeep. Zo ontstaat langzamerhand een gemeenschap.
Deurcollecte op zondag 22 oktober.
NL65 INGB 0000 001566
t.n.v.Missio Wereldmissiemaand
Den Haag
Werkgroep Missie & Ontwikkeling
 

Kindernevendienst

Zondag 15 oktober a.s., de derde zondag van de maand, worden de kinderen weer van harte uitgenodigd voor de kindernevendienst in de pastorie.
 

Abdijdag 20 oktober

Traditiegetrouw houden we aan het begin van het nieuwe werkjaar onze Abdijdag. Zo ook op vrijdag 20 oktober a.s. We beginnen om 9.30 uur met het Morgengebed en de Woord- en Communieviering en sluiten de dag om 16.00 uur af.
Deze dag is een dag van stilte, bezinning, gebed en een beetje werk (rekening houdend met ieders mogelijkheden). U bent allen van harte uitgenodigd voor deze Abdijdag als een moment van persoonlijke bezinning en van gezamenlijke groei als parochie. De lunch wordt u aangeboden en opgave vooraf is niet nodig.
U bent van harte welkom!
 

Sams kledingactie

Binnenkort, op zaterdag 4 november 2017, vindt in Amsterdam de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven op het volgende adres: Osdorper Ban 130 bij de Sint Lucaskerk.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan. Er worden hulppakketten aan hun gegeven.
Hartelijk dank voor uw donatie
en graag tot ziens !