Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Jongerengroep Lucas

De jongerengroep in de Lucas is een mooie manier om als jongeren
op onze eigen manier bij Jezus te horen.
Met elkaar hebben we een goede plek gevonden waar we ons verhaal kwijt kunnen en op een leuke manier leren over het geloof.
Dat doen we eens in de maand in onze eigen bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte van de Lucas, en door samen naar jongerenactiviteiten te gaan die in ons bisdom worden georganiseerd of zelfs nog groter zoals de Wereldjongerendagen.
In eigen kring ontmoeten wij elkaar op de 1e dinsdag van de maand. Om 19h30 uur is de inloop en om 20 uur de start van het programma.
Dan is er tijd en aandacht voor elkaar, voor gezelligheid en uitwisseling.
Daarna bespreken we meestal een belangrijke tekst uit de Bijbel en kijken waar dit in ons eigen leven raakt.
We sluiten af met een mooi, kort gebedsmoment, en zijn dan om 21h30 uur klaar met het officiële programma. Wie wil gaat dan, wie
nog even wil blijven hangen...

Komende dinsdag 5 november is er weer een bijeenkomst van de jongerengroep.

NB. Enkele jongeren van de jongerengroep zijn begeleiders bij het
Tienerprogramma(zie tienerprogramma)
 

Tienerprogramma

In het afgelopen jaar is er rond en na het Vormsel in de Lucas een leuke tienergroep ontstaan, waaraan vooral de 'oudere vormelingen' meedoen.
Het tienerprogramma is vooral afgestemd op deze leeftijd. De tieners gaan eens per 3 weken op woensdagavond aan de gang met
'het licht op ons pad'. Deze methode biedt (ook voor andere leeftijden vanaf 4 jaar)) een eigentijds aanbod om te leven en te leren met het geloof met de Bijbel en het kerkelijk jaar als uitgangspunten.
Wij hebben nu gekozen voor de versie:
Het Licht op ons pad 16+.
De bijeenkomsten vinden op woensdagavond van 20.00-21.30 uur plaats in de Sint Lucasparochie en worden begeleid door pastor Colm Dekker en jongeren van de jongerengroep van de Lucas.
Naast deze bijeenkomsten in de eigen kring zijn er momenten om samen met de jongerengroep(zie hierboven) andere jongeren uit ons bisdom en zelfs daarbuiten te ontmoeten en met hen samen het geloof te vieren en te verdiepen.

De bijeenkomsten van de tieners op woensdagavond:

(6 november
27 november
18 december
15 januari(kerstfeest jongerenplatform bisdom)
5 februari
26 februari)
19 maart
9 april
30 april
21 mei
11 juni
 

Sponsoracties voor Rio

wereld jongeren dagen 2013 logo
In de zomer van 2011 ben ik naar de Wereldjongerendagen in Madrid geweest. Deze reis duurde twee weken en ik heb hier zo ontzettend veel meegemaakt. Ik heb heel veel andere gelovige jongeren ontmoet. Samen hebben we ons geloof verdiept en gevierd. Ik vond dit zo een indruk-wekkende ervaring dat ik ontzettend graag nog eens de Wereldjongeren-dagen wil meemaken.
In de zomer van 2013 zijn de wereld-jongeren dagen in Rio de Janeiro. Omdat deze reis in Brazilië plaatsvindt is deze reis ook een stuk duurder. Daarom hoop ik door middel van verschillende sponsor-acties vanuit de kerk een kleine bijdrage aan mijn reis bij elkaar te krijgen.
Afgelopen zondag heb ik mijn eerste sponsoractie in onze kerk gehouden. Ik heb flessen wijn verkocht met een eigen etiket. Er is nog een aantal flessen over. Deze staan nu in de wereldwinkel. Dus mocht u nog interesse hebben, kunt u daar een fles kopen. De opbrengst komt dan vanzelf bij mij terecht. Er zullen de komende maanden nog andere acties komen. Ongeveer elke vier tot zes weken een actie. De volgende actie in het nieuwe jaar zal het verkopen van kaarsen zijn. De precieze datum zal ik tegen die tijd in het bulletin vermelden en zal op mijn poster op het prikbord komen te hangen. Op deze poster kunt u informatie over mijn reis vinden: welke reis ik ga doen, waar ik precies heen ga en voor hoelang. In de loop van de tijd zal ik deze poster verder aanvullen zodat u een zo compleet mogelijk plaatje krijgt van mijn reis.
De reis waar ik voor gekozen heb heet Hart en Handen. Het betekent dat je in het voorprogramma eerst naar een plaats buiten Rio gaat genaamd Campo Belo. Je gaat hier verschillende ontwikkelingsprojec-ten bezoeken waar je ook elke dag in mee gaat helpen. Dus echt met je handen meewerken. Bijvoorbeeld opvang voor verslaafden, opvang voor armen, gaarkeukens, scholen en kinderopvang. Na deze eerste week ga je naar Rio om daar het hoofdprogramma van vijf dagen te volgen. De paus zal hier ook bij aanwezig zijn. Er zijn verschillende activiteiten in de stad en er is elke dag Nederlandse catechese. Er is bijvoorbeeld de openingsmis, de kruistocht, de avondwake en verschillende festivals. Na deze dagen is er nog een klein naprogramma. Na zeventien dagen vliegen we weer naar Nederland.
Ik kijk er super naar uit maar vind het ook spannend. Rio de Janeiro is een wereldstad waar ik nog nooit ben geweest.
Ik wil u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Nienke
 

Geweest

zaterdag 18 februari, 20 uur eigen bezinnend programma ontmoetingsruimte Lucas
thema: start Veertigdagentijd

vrijdag 16 - zondag 18 maart bezoek aan Sant'Egidio Antwerpen

alternatief programma voor wie niet mee naar Antwerpen gaat:
zaterdag 17 maart, 20-0.30uur Stille Omgang Sint Nicolaaskerk (bij CS)

zondag 1 april, Palmzondag WereldjongerenDAG ergens in ons bisdom

zaterdag 14 april, 20 uur eigen bezinnend programma ontmoetingsruimte Lucas
thema: Pasen

woensdag 16 mei Nachtvoettocht naar Heiloo startplekken

zaterdag 26 mei, 20 uur eigen bezinnend programma ontmoetingsruimte Lucas
thema: Pinksteren
 
Jongeren pagina's:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd